Projekty własne

 

NetLand jest jednym z Beneficjentów środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W poprzednim okresie programowym udało nam się pozyskać wsparcie na 4 zrealizowane przez nas projekty o łącznej wartości: 6.640.180,40 złotych.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi założeniami projektów zrealizowanych przez NetLand, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

Powrót

Zadzwoń do nas: +48 89 612 07 30