Usługi doradcze

 
Firma Netland sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie obsługi procesów informatycznych i geodezyjnych realizowanych zarówno przez sektor prywatny jak i sektor publiczny.

Jako przedstawiciele prężnie działającej i nowoczesnej firmy jaką jest NetLand, proces doradztwa rozpoczynamy od przygotowania inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie oprogramowania, infrastruktury technicznej oraz analizy wymogów prawnych dla naszych Klientów Wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji są rekomendacje zmian i wskazania kierunku niezbędnych inwestycji. Jako odpowiedzialny partner w procesie inwestycyjnym naszego Klienta wskazujemy ścieżki finansowania planowanych inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
W ramach procesu doradczego wspieramy naszych Klientów w aspekcie uzyskiwania dotacji na planowane działania inwestycyjne.

Szczegółowych zakres świadczenia usług doradczych:

 • inwentaryzacja stanu istniejącego
 • rekomendacje rozwojowe
 • konsulting technologiczny
 • analiza finansowa planowanego przedsięwzięcia
 • wsparcie w zakresie dokumentacji aplikacyjnej
 • usługi inżyniera kontraktu
 • usługi rozliczenia projektu wspartego środkami UE
 • help-desk
 • projekty edukacyjne
 • audyt IT
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • prowadzenie procesów dialogu technicznego
 • e-rekrutacja
 • szkolenia interpersonalne

 

Powrót

Zadzwoń do nas: +48 89 612 07 30