Referencje

 

Przykładowe referencje dotyczące systemów

 • Dostawa oraz wdrożenie platformy e-learningowej (aplikacja autorska NetLand – NEMO) w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Szelków”
 • Budowa systemu GIS oraz portalu miejskiego z funkcją spaceru wirtualnego dla Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu „Rozwój i promocja e-usług w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim”
 • Rozbudowa systemu GIS oraz portalu miejskiego z aplikacją e-learning dla Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu „Rozwój i promocja e-usług w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim etap II”
 • Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego
 • Utworzenie portalu internetowego z elementami e-learningu „wSPINaj się! – Portal Innowacyjnych” w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
 • Stworzenie „Bazy danych ofert współpracy, ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorstw wspólnych dla 5 miast Polski Północno – Wschodniej”

Przykładowe referencje dotyczące usług geodezyjnych

 • Przetworzenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w systemie EWMAPA v.10 dla obszaru Miasta I Gmina Blachownia, powiat Częstochowski
 • Przetworzenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w systemie EWMAPA v.10 dla obszaru Gminy Poczesna, powiat Częstochowski
 • Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem mapy numerycznej o pełnej treści dla obszaru miasta Międzyrzecza obr. 1 i 2 w systemie EWMAPA
 • Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Opole Lubelskie – obszar wiejski w systemie EWMAPA
 • Opracowanie obiektowej, wektorowej mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Waśniów w układzie 2000
 • Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej 76 arkuszy w powiecie Łukowskim
 • Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie informatycznym EWMAPA dla miasta Brodnica
 • Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu utworzenia baz BDOT 500 i GESUT (w tym przekształcenie istniejącej rastrowo-wektorowej zasadniczej do postaci wektorowej) dla terenu powiatu ostródzkiego – Gmina Łukta, Miasto i Gmina Miłomłyn
 • Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu utworzenia baz BDOT 500 i GESUT (w tym przekształcenie istniejącej rastrowo-wektorowej zasadniczej do postaci wektorowej) dla terenu powiatu ostródzkiego – Gmina Dąbrówno, Gmina Małdyty
 • Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu utworzenia baz BDOT 500 i GESUT (w tym przekształcenie istniejącej rastrowo-wektorowej zasadniczej do postaci wektorowej) dla terenu powiatu ostródzkiego – Gmina Grunwald, Miasto i Gmina Miłakowo
 • Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu utworzenia baz BDOT 500 i GESUT (w tym przekształcenie istniejącej rastrowo-wektorowej zasadniczej do postaci wektorowej) dla terenu powiatu ostródzkiego – Miasto i Gmina Ostróda
 • Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu utworzenia baz BDOT 500 i GESUT (w tym przekształcenie istniejącej rastrowo-wektorowej zasadniczej do postaci wektorowej) dla terenu powiatu ostródzkiego – Miasto i Gmina Morąg
 • Prace geodezyjno-kartograficzne związane z modernizacją gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze jednostek ewidencyjnych: gminy Świętajno i Dźwierzuty, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bobrówko, Cierzpiety, Dobry Lasek, Goleń, Jakubowo i Lipowo w Gminie Piecki w powiecie mrągowskim
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bagienice, Bagienice Małe, Boże, Boża Wólka, Gązwa, Grabowo, Gronowo, Karwie, Kiersztanowo, Krzywe, Nowe Bagienice, Ruska Wieś, Rydwągi, Szestno i Wierzbowo w Gminie Mrągowo w powiecie mrągowskim
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża – informatyzacja materiałów zasobu bazowego i użytkowego ewidencji gruntów i budynków poprzez ich zeskanowanie i archiwizację w systemie TurboEwid v 7.8
 • Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla powiatu Maków Mazowiecki
 • Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla powiatu chojnickiego

Przykładowe referencje szkoleniowe

 • Instruktaże z zakresu obsługi Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)
 • Szkolenia z obsługi aplikacji analityczno-raportowej CeSAR
 • Szkolenia z zakresu obsługi systemu POMOST STD
 • Szkolenia zewnętrzne z obsługi Oprogramowania SyriuszSTD dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy
 • Konsultacje grupowe i przystanowiskowe z obsługi WUP-VIATOR
 • Szkolenia z zakresu obsługi Statystycznej Aplikacji Centralnej dla pracowników ROPS
 • Konsultacje merytoryczne z zakresu obsługi Oprogramowania SyriuszSTD w ramach umowy Sygnity S.A. z CRZL
 • Szkolenia z obsługi aplikacji „SJ@Bestia” dla 1000 urzędów miast i gmin oraz ich pracowników JST
 • Organizacja i realizacja szkoleń dla pracowników JST z obsługi systemów informatycznych „Portal i BIP” w ramach projektu „E-Urzędnik”
 • Szkolenia grupowe oraz konsultacje z obsługi aplikacji SAC i gSAC dla pracowników DPS, PCPR, WPS
 • Szkolenia grupowe z zakresu obsługi SI Świadczenia Rodzinne / Fundusz Alimentacyjny
 • „e-Świętokrzyskie” – szkolenia z obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów eSOD oraz wdrożenie procedur przepływu korespondencji WORKFLOW
 • Szkolenia z obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów eSOD w ramach „Funduszy Norweskich”
 • „Wrota Parsęty” – szkolenia z obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów eSOD dla 25 jednostek JST z województwa zachodniopomorskiego
 • „Wrota Warmii i Mazur” – przeprowadzenie instruktaży z obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów eSOD dla pracowników 112 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego
 • „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Godety Mazowieckiego” – szkolenia z obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów eDOK

Przykładowe referencje wdrożeniowe

 • Wdrożenia systemu POMOST STD na terenie całej Polski
 • Wdrożenia systemu WUP-VIATOR w Wojewódzkich Urzędach Pracy na terenie 8 województw
 • Wdrożenia systemu ZMOKU w ramach projektu pl.ID
 • „SyriuszSTD” – wdrożenie Oprogramowania SyriuszSTD w 77 Urzędach Pracy na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego
 • „Wrota Parsęty” – wdrożenie systemu ZSI w 25 JST z województwa zachodniopomorskiego
 • Wdrożenie systemu SEPI w Powiatowych Urzędach Pracy i Ośrodkach Pomocy Społecznej: zakres obejmował ponad 150 powiatów
 • Wdrożenie systemu Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej
Powrót

Zadzwoń do nas: +48 89 612 07 30