SIP

Firma NetLand Sp. z o.o. posiada w swoim portfolio gotowy do wdrożenia Zintegrowany System Informacji Przestrzennej.

Nasze rozwiązanie, w porównaniu do innych systemów proponowanych na rynku, daje Państwu możliwość integracji prac wszystkich Wydziałów w jednej lokalizacji z dodatkową wizualizacją przedsięwzięć realizowanych przez Gminę na mapie.

Nie proponujemy Państwu kolejnego systemu, w ramach którego zostaną Państwo zobligowani do ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku chęci budowy nowych warstw tematycznych, ale pragniemy Państwa zachęcić do wdrożenia systemu, który jest wzbogacony o wszystkie narzędzia edycyjne do ciągłego rozwoju lokalnego portalu i zwiększaniu ilości przekazywanych treści.

System oferowany przez nas jest właściwym narzędziem informatycznym dla wprowadzania, obróbki oraz analizowania i oceny danych na temat powiązań struktury osadniczej na terenie Gminy (lub Związku Gmin) z rozkładem, dostępnością i przepustowością różnego rodzaju infrastruktury lub usług powszechnych w zakresie transportu, ochrony środowiska, usług komunalnych, dostarczania energii elektrycznej, cieplnej gazu, usług telekomunikacyjnych, etc. Program posiada nie tylko funkcje gromadzenia danych o przeznaczeniu danego terenu obecnie, a co za tym idzie obecnego rozkładu, obciążenia i zapotrzebowania na usługi publiczne lub powszechne, ale wzbogacony jest również o funkcje modelowania (symulacji), czyli tworzenia wirtualnych scenariuszy wykorzystywania danego terenu w konkretnej gminie i przewidywania w danym wariancie potrzeb infrastrukturalnych: sposobu wykorzystania terenu pod kątem przepustowości dróg, tworzenia nowych powiązań komunikacyjnych (publicznych linii autobusowych i prywatnych przewoźników), infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej, energetycznej, teleinformatycznej oraz segregowania i utylizacji odpadów, oczyszczalni ścieków, etc.

Sip

System ITS GIS umożliwia stworzenie wspólnego repozytorium infrastruktury wraz z atrybutami opisującymi jej możliwości, stan, aktualne użycie będącego w posiadaniu podmiotów z terenu całej Gminy. W oparciu o dane zgromadzone w repozytorium System umożliwia definiowanie wskaźników (np. odnoszących się do możliwości sieci wodociągowej a liczby odbiorców korzystających z tej sieci na danym obszarze), które następnie będą wizualizowane na mapach. Ponadto w ramach Systemu jest możliwe prowadzenie symulacji w zakresie potencjalnych zmian infrastruktury. System umożliwia prezentację i wizualizację na mapach poszczególnych elementów infrastruktury (kolejne warstwy), jak również wizualizację zdefiniowanych wskaźników oraz tworzonych symulacji.

Sip1

System wdrażany przez nas daje Państwu możliwość tworzenia dobrowolnych warstw tematycznych.

System oczywiście daje możliwość podpięcia danych poglądowych poprzez usługę WMS z innych źródeł, które mogą wspomóc wizualizację naszych przedsięwzięć.

W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu wykonania prezentacji u Państwa w siedzibie.

Na spotkaniu prezentacyjnym możemy Państwu zaproponować również rozbudowę systemu o integrację z innymi systemami działającymi w Państwa jednostce, np.:

  • kalkulatorem inwestycji
  • systemem odpadów i śledzenia tras selektywnej zbiórki odpadów
  • zgłaszania usterek do spółek miejskich

W przypadku zainteresowania produktem prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie i profilu firmy NetLand na Facebooku.

Powrót

Zadzwoń do nas: +48 89 612 07 30