• 12 maja 2017

Digitalizacja zasobu PUP w Grudziądzu

Digitalizacja zasobu PUP w Grudziądzu

150 150 NetLand
11 maja 2017 roku podpisaliśmy umowę na digitalizację zasobu Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
W ramach realizacji zadania dokonamy digitalizacji oraz implementacji w systemie Cyfryzacja i Archiwizacja 59 000 kartotek osób bezrobotnych widniejących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.