Monthly Archives :

wrzesień 2017

400 300 NetLand

Współpraca z Vimap

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Vimap. W jej ramach tworzymy aplikację do prezentowania różnego rodzaju warstw GIS’owych pobieranych m.in. z helikopterów.