Monthly Archives :

październik 2017

1024 662 NetLand

Nowy kontrakt, nowe obszary kodowania

Współpraca z ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A., to kompleksowa obsługa systemów informatycznych dla biznesu, a dla nas niebanalne projekty developerskie z zakresu usług ubezpieczeniowych