• 20 listopada 2017

II etap cyfryzacji zasobów PUP w Grudziądzu

II etap cyfryzacji zasobów PUP w Grudziądzu

300 300 NetLand

Przed nami digitalizacja, indeksacja i implementacja w systemie „Cyfryzacja i Archiwizacja” 22 000 teczek osobowych Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.