Monthly Archives :

czerwiec 2018

1024 1024 NetLand

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

Działając na zlecenie naszego Partnera i wykonawcy oprogramowania „Świadczenia Wychowawcze”,  – firmy Sygnity S.A., zorganizowaliśmy oraz przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu obsługi świadczenia „Dobry Start” (300+). Szkolenie obejmowało m.in. rejestrację wniosków,…

150 150 NetLand

Oferta dla ciepłownictwa

System GlobeOMS zawiera szereg rozwiązań dla branży ciepłowniczej. W odpowiedzi na założenia reformy rynku energii oferujemy m.in. rozwiązania, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji odbiorców końcowych. W ramach GlobeOMS dostępny…