• 29 czerwca 2018

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

1024 1024 NetLand

Działając na zlecenie naszego Partnera i wykonawcy oprogramowania „Świadczenia Wychowawcze”,  – firmy Sygnity S.A., zorganizowaliśmy oraz przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu obsługi świadczenia „Dobry Start” (300+). Szkolenie obejmowało m.in. rejestrację wniosków, zagadnienia związane z realizacją procesu decyzyjnego oraz wypłaty ww. świadczenia.  W serii szkoleń wzięło udział ponad 200 pracowników jednostek pomocy z społecznej  z 8 województw. Szkolenia odbyły się w miastach: Białystok, Warszawa, Olsztyn, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Zielona Góra.