Monthly Archives :

listopad 2018

1024 618 NetLand

GlobeOMS Mobile

Poza okresami rozliczeniowymi, informacje o zużyciu mediów komunalnych, np. wody, nie były dostępne dla Mieszkańców. GlobeOMS Mobile to aplikacja, która m.in. umożliwia dialog między dostawcą wody a odbiorcą końcowym. O…

764 1024 NetLand

Kierunek Druskienniki, 20-23.11.2018

Współorganizujemy XII Regionalną Konferencję dla Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Wystąpimy także w roli prelegentów i opowiemy o bilansowaniu zużycia wody dzięki odczytom wodomierzy w systemie GSM. Greitai išsamesnė informacija!