• 26 listopada 2018

GlobeOMS Mobile

GlobeOMS Mobile

1024 618 NetLand

Poza okresami rozliczeniowymi, informacje o zużyciu mediów komunalnych, np. wody, nie były dostępne dla Mieszkańców. GlobeOMS Mobile to aplikacja, która m.in. umożliwia dialog między dostawcą wody a odbiorcą końcowym. O jej funkcjonalnościach i zaletach opowiadał nasz współpracownik podczas XII Regionalnej Konferencji Naukowej dla Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Druskiennikach.