Monthly Archives :

grudzień 2018

1024 683 NetLand

Telemetria i e-usługi w Gminie Stawiguda

W  dniu 18.12.2018r. podpisaliśmy umowę z Wójtem Gminy Stawiguda. W jej ramach będziemy wdrażać telemetrię i inteligentne e-usługi dla mieszkańców Gminy Stawiguda. Co to oznacza dla Mieszkańców? M.in. brak konieczności podawania…