• 18 grudnia 2018

Telemetria i e-usługi w Gminie Stawiguda

Telemetria i e-usługi w Gminie Stawiguda

1024 683 NetLand

W  dniu 18.12.2018r. podpisaliśmy umowę z Wójtem Gminy Stawiguda. W jej ramach będziemy wdrażać telemetrię i inteligentne e-usługi dla mieszkańców Gminy Stawiguda. Co to oznacza dla Mieszkańców?
M.in. brak konieczności podawania informacji o stanie liczników w okresach rozliczeniowych, a także szybsze wykrywanie nieprawidłowości w pracy samego licznika czy instalacji, które mogą prowadzić do znaczącego wzrostu rachunków za wodę. To także bieżący podgląd własnego zużycia wody, dzięki czemu można je monitorować i porównywać ze zużyciem historycznym. Powyższe usługi są dostępne w ramach aplikacji GlobeOMS Mobile i pozytywnie wpływają na racjonalne korzystanie z wody oraz generują dodatkowe oszczędności w budżecie domowym.