Monthly Archives :

styczeń 2019

1024 582 NetLand

Sterowanie on-line

GlobeOMS – to system nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowych – wodociągowych, ciepłowniczych, a także OŚWIETLENIOWYCH. Funkcjonalność systemu, jaką jest STEROWANIE ON-LINE oświetleniem ulicznym, znajduje zastosowanie w przestrzeniach wspólnych osiedli,…