Monthly Archives :

luty 2019

1024 768 NetLand

Działamy lokalnie, myślimy globalnie

Gminna Rada Biznesu Stawiguda to nowozawiązujące się stowarzyszenie, które ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a wójtem i Radą Gminy. Cieszymy się, że jako NetLand mogliśmy zabrać głos w…