• 22 lutego 2019

Działamy lokalnie, myślimy globalnie

Działamy lokalnie, myślimy globalnie

1024 768 NetLand

Gminna Rada Biznesu Stawiguda to nowozawiązujące się stowarzyszenie, które ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a wójtem i Radą Gminy. Cieszymy się, że jako NetLand mogliśmy zabrać głos w zakresie wytyczania nowych ścieżek i kierunków na rzecz naszego wzajemnego rozwoju.