Monthly Archives :

marzec 2019

1024 684 NetLand

Budujemy kolejne urządzenia telemetryczne

Projekt badawczo – rozwojowy obejmuje: 1. Prace nad urządzeniem prototyp NetLand ONE i modułem komunikacji z zasilaniem stałym z licznikami dowolnych producentów, prace programistyczne nad sterownikiem urządzenia oraz testy urządzeń;…