• 6 marca 2019

Budujemy kolejne urządzenia telemetryczne

Budujemy kolejne urządzenia telemetryczne

1024 684 NetLand

Projekt badawczo – rozwojowy obejmuje:
1. Prace nad urządzeniem prototyp NetLand ONE i modułem komunikacji z zasilaniem stałym z licznikami dowolnych producentów, prace programistyczne nad sterownikiem urządzenia oraz testy urządzeń;
2. Prace nad urządzeniem prototyp NetLand SmartONE i modułem komunikacji z zasilaniem bateryjnym z licznikami dowolnych producentów, prace programistyczne nad sterownikiem urządzenia oraz testy urządzeń;
3. Zakup infrastruktury B+R.