• 11 czerwca 2019

Jesteśmy dzień przed jutrem.

Jesteśmy dzień przed jutrem.

800 800 NetLand

To uczucie, gdy widzisz, że Twoja praca jest ważna, potrzebna, odpowiedzialna społecznie i zajmuje wysokie miejsce w rankingu zawodów przyszłości… Bezcenne!

To, czym zajmujemy się na co dzień, wpisuje się w ważny dla przyszłości nurt promowania i poprawy efektywności energetycznej oraz usuwania barier na rynku energii, których rangę sankcjonuje m.in.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z przytoczonym dokumentem (art. 7) oszczędzanie energii staję się obowiązkiem nałożonym na wszystkich graczy rynku energetycznego, począwszy od dostawców po odbiorców końcowych. Doprecyzowano w nim m.in. kwestie wynikające z opomiarowania ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej w zakresie montowania liczników umożliwiających zdalne odczyty oraz systemów zapewniających wiarygodność i dokładność rozliczeń opartych na rzeczywistym zużyciu.

Zapewne śledząc naszą stronę / FP wiecie doskonale, że stworzyliśmy i rozwijamy system GlobeOMS dedykowany m.in. do zdalnego zarządzania odczytami. Jego funkcjonalność i użyteczność dużo bardziej wykracza poza niezbędne unijne minimum standardów, o których mowa w tym wpisie.

Zapraszamy do współpracy!