Monthly Archives :

październik 2020

1024 683 NetLand

Prace B+R w obszarze telemetrii

12.10.2020 r. NetLand pozyskał dofinansowanie na realizację projektu RPWM.01.02.01-28-0047/19 – PRACE B+R W OBSZARZE TELEMETRII W NETLAND SP. Z O.O. w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata…