• 16 października 2020

Prace B+R w obszarze telemetrii

Prace B+R w obszarze telemetrii

1024 683 NetLand

12.10.2020 r. NetLand pozyskał dofinansowanie na realizację projektu RPWM.01.02.01-28-0047/19 – PRACE B+R W OBSZARZE TELEMETRII W NETLAND SP. Z O.O. w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 numer RPWM.01.02.01.IP.03-28-0002/19.

Celem prac badawczo – rozwojowych realizowanych przez NETLAND SP. Z O.O. jest wykonanie innowacyjnych urządzeń zwiększających gamę oferowanych produktów firmy.