Monthly Archives :

listopad 2020

1024 683 NetLand

Rozpoczynamy kolejny projekt!

W dniu 13 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim na realizację projektu e-usług w obszarze telemetrii. W ramach projektu zostanie…