• 16 listopada 2020

Rozpoczynamy kolejny projekt!

Rozpoczynamy kolejny projekt!

1024 683 NetLand

W dniu 13 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim na realizację projektu e-usług w obszarze telemetrii. W ramach projektu zostanie wdrożony system informatyczny do nadzoru i zarządzania pracą instalacji przemysłowej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Planowana jest również wymiana wodomierzy, które za pomocą technologii GSM będą automatycznie przesyłały dane do systemu informatycznego. Pozwoli to Mieszkańcom na dostęp do danych na smartfonie lub tablecie. Inicjatywa znacznie przyczyni się do optymalnego wykorzystania zasobów oraz generowania oszczędności