Monthly Archives :

styczeń 2021

1024 683 NetLand

Pomyślne zakończenie 2020 roku!

30 grudnia 2020 roku NetLand otrzymał decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wydaną przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki…