Monthly Archives :

luty 2021

1024 683 NetLand

Realizujemy główne założenia rozwoju!

NetLand pozyskał dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu, w ramach którego zostanie wybudowany nowoczesny ośrodek badawczo-naukowo-laboratoryjny NetHub IoT na terenie miasta Olsztyn. To aż 50% dofinansowania z…