• 10 lutego 2021

Realizujemy główne założenia rozwoju!

Realizujemy główne założenia rozwoju!

1024 683 NetLand

NetLand pozyskał dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu, w ramach którego zostanie wybudowany nowoczesny ośrodek badawczo-naukowo-laboratoryjny NetHub IoT na terenie miasta Olsztyn.

To aż 50% dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 “Wdrażanie innowacji przez MŚP”.

Stworzenie specjalistycznego ośrodka pozwoli na wdrożenie wyników prac B+R oraz promowanie wysokozaawansowanych technologii w regionie.