• 1 kwietnia 2021

NetHub IoT – uzbrojenie terenu inwestycyjnego

NetHub IoT – uzbrojenie terenu inwestycyjnego

1024 764 NetLand

16.03.2021 r. NetLand Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 1.3.4 – Tereny inwestycyjne z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie części kosztów związanych z uzbrojeniem terenu inwestycyjnego. Pozyskanie wsparcia pozwoli na rozpoczęcie budowy ośrodka badawczo-naukowo-laboratoryjnego NetHub IoT w Olsztynie.