Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo zgodne z ISO

W NetLand zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Dlatego też dokonaliśmy implementacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO/IEC 27001:2017 oraz ISO/IEC 27018:2017.

Co to oznacza dla naszych Klientów i Partnerów?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) to wdrożenie w spółce zabezpieczeń proceduralno-prawnych, fizycznych i informacyjnych, a także na poziomie świadomości pracowników, które zmierzają do wysokiej dbałości o powierzone dane i informacje.

Dzięki temu powierzone nam dane są bezpieczne i do minimum zmniejszamy możliwość wystąpienia incydentu z negatywnymi skutkami. Wszelkie wytworzone w NetLand systemy i urządzenia przygotowane są z największą starannością o aspekt bezpieczeństwa.

Chcemy w ten sposób zapewnić naszych Klientów i Partnerów, że bezpieczeństwo informacji jest naszym priorytetem oraz że jesteśmy zobligowani do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania danymi przetwarzanymi w naszej spółce.

Schemat

NetLand zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych zgodny z obowiązującymi normami. Dane przechowywane są wyłącznie w certyfikowanych profesjonalnych Data Center zlokalizowanych na terytorium naszego kraju.

Usługi bezpieczeństwa

Wirtualizacja serwerów
Plan ciągłości działań
Kontrola uprawnień i haseł
Back-up
Monitoring i alertowanie
Kontrola dostępu do baz danych

Elementy rozwiązania

Prywatny APN

Umożliwia wymianę danych między urządzeniami z modułem GSM za pośrednictwem sieci komórkowej. Komunikacja między urządzeniami jest prywatna i bezpieczna.

Urządzenia z modułem GSM

Urządzenia będące w ofercie NetLand: np. koncentrator uL 3.0, moduł WARIDA, moduł HAKAR.

Inne Chmury Telemetryczne

Możliwa integracja z Microsoft® Azure lub Amazon Web Services (AWS).

Dedykowane Centrum Przetwarzania Danych

Tier III

Infrastruktura niezależnie zarządzalna; brak wpływu zarządzania i wymiany komponentów infrastruktury na pracę systemu IT.

Tier IV

Infrastruktura odporna na awarie; odporność na pojedyncze, nieplanowane zdarzenia, takie jak pożar, wyciek czy eksplozja.

ISO 9001

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinno spełniać Centrum Przetwarzania Danych.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA, MASZ PYTANIA?

CHCESZ POZNAĆ POZOSTAŁE URZĄDZENIA?