Nakładka

WARIDA

Nadzoruj zużycie wody i pracę instalacji
dzięki telemetrycznemu modułowi GSM

Zastosowanie

Nakładka WARIDA to moduł telemetryczny oparty o transmisję GSM. Stanowi doposażenie do wodomierzy stosowanych w instalacjach wodociągowych.

Urządzenie posiada wbudowany moduł zliczający, dzięki któremu na zadany czas dokonywane są odczyty zużycia wody.

Zakodowana informacja o wskazaniach pomiarowych, poprzez sygnał GSM, przesyłana jest do chmury telemetrycznej, a następnie udostępniana w systemie GlobeOMS oraz w aplikacji GlobeOMS Mobile.

System prowadzi stały nadzór nad zużyciem mediów oraz alarmuje o wszelkich nieprawidłowościach w pracy opomiarowanej sieci wodociągowej.

Cechy

Podstawowe

Atrybuty

Zdalny odczyt liczników wody.
Odczyty co 15/30/60 minut.
Dostęp on-line 24/7.

Praktyczne

Funkcjonalności

Bilansowanie zużycia wody.
Definiowalne alarmy.
Dostęp do danych w aplikacji mobilnej.

Optymalne

Rozwiązania

Łatwość montażu.
Hermetyczna obudowa.
Bardzo długa żywotność baterii.

Dane techniczne

Dane techniczne
Zasilanie: Bateryjne, żywotność do 10 lat
Komunikacja: GSM 2G/3G/4G (GSM/GPRS)
Zgodność: Wodomierz Wasser-Geräte ETW ECO, DN 15 - 20, R160
Wymiary: 68,50 x 62,45 x 42,50
Odporność: IP 68
Warunki pracy: od 0°C do +50 °C
Antena: Wewnętrzna lub zewnętrzna

Integracja z systemem GlobeOMS

Połączenie nakładki WARIDA z platformą GlobeOMS tworzy wygodny i przyjazny wszystkim Użytkownikom system zarządzania odczytami, komunikacją, obsługą, danymi historycznymi, a także alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków lub innych definiowalnych niepożądanych zdarzeń. Powyższe stwarza dodatkowe, inteligentne rozwiązania przykładowo dla Zarządców Nieruchomości, Spółdzielni czy samych Lokatorów. Możliwość kontrolowania i regulowania poziomu zużycia mediów już na poziomie jednostkowego gospodarstwa domowego wpływa na wymiar ekonomiczny, a także ekologiczny zużywania ww. rodzajów zasobów / energii. Analiza w czasie rzeczywistym danych zebranych on-line przyczynia się do natychmiastowego wykrycia awarii, ograniczenia start związanych z wyciekami i zapewnia pełną rozliczalność mediów.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA, MASZ PYTANIA?

CHCESZ POZNAĆ POZOSTAŁE URZĄDZENIA?

Koncentrator

uL 3.0

Zbieraj w czasie rzeczywistym dane pomiarowe
z liczników mediów oraz zyskaj neutralność technologiczną.

Zastosowanie

Koncentrator uL 3.0 umożliwia radiowy odbiór odczytów z liczników takich, jak wodomierze, ciepłomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, i przesył danych do telemetrycznej chmury obliczeniowej za pośrednictwem sieci GSM.

Jednostka uL 3.0 stanowi sprzętowy komponent autorskiego sytemu telemetrycznego GlobeOMS, w którym prezentowane i analizowane są gromadzone dane. Może być również wykorzystywana jako komponent sprzętowy dowolnego telemetrycznego systemu nadzoru.

Wyróżnikiem uL 3.0 jest funkcjonowanie (odbiór i przesył danych pomiarowych) w czasie rzeczywistym. Ponadto, koncentrator uL 3.0 współpracuje ze wszystkimi urządzeniami o częstotliwości 868 MHz, zgodnymi z protokołem Wireless M-Bus OMS – niezależnie od producenta i rodzaju obsługiwanego medium (woda, ciepło, elektryczność, gaz).

Urządzenie adaptujące do systemu telemetrycznego GlobeOMS, zbudowane z najwyższej jakości komponentów wiodących dostawców podzespołów elektronicznych i radiowych Sierra Wireless i Radiocrafts.

Smart connect

Cechy szczególne

Neutralna

Technologia

Współpraca z urządzeniami o:
– częstotliwości 169/433/868 MHz;
– zgodnymi z wM-Bus OMS;
– niezależnie od producenta.

Wszechstronny

Montaż

Praca w różnych temperaturach. Obudowa z certyfikatem IP68. Możliwość montażu zewnętrznego. Czujniki demontażu i otwarcia obudowy.

Całodobowy

Pomiar on line

Zbieranie i przekazywanie danych w czasie rzeczywistym. Gromadzenie i przetwarzanie – system nadzoru GlobeOMS.

natychmiastowa

Informacja o zdarzeniach

Szybkie wykrywanie awarii. Ograniczenie start związanych z wyciekami. Pełna rozliczalność mediów.

Korzyści

Dla Lokatorów

Przewidywalna wysokość rachunków.
Bieżąca informacja o kosztach zużycia.
Samodzielne porównywanie danych.
Zarządzanie zużyciem i kosztami.
Powiadomienia o zdarzeniach niepożądanych.
Wygoda dla wynajmujących.
Dla Zarządców
Przejrzysty system rozliczeń.
Oszczędności dla Mieszkańców.
Redukcja zapytań Mieszkańców.
Nowoczesny system zarządzania.
Kontrola pracy instalacji i liczników.
Sprawne fakturowanie i raportowanie.

Integracja z systemem GlobeOMS

Połączenie uL 3.0 z platformą GlobeOMS tworzy wygodny i przyjazny wszystkim Użytkownikom system zarządzania odczytami, komunikacją, obsługą, danymi historycznymi, a także alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków lub innych definiowalnych niepożądanych zdarzeń. Powyższe stwarza dodatkowe, inteligentne rozwiązania przykładowo dla Zarządców Nieruchomości, Spółdzielni czy samych Lokatorów. Możliwość kontrolowania i regulowania poziomu zużycia mediów już na poziomie jednostkowego gospodarstwa domowego wpływa na wymiar ekonomiczny, a także ekologiczny zużywania ww. rodzajów zasobów / energii. Analiza w czasie rzeczywistym danych zebranych on-line przyczynia się do natychmiastowego wykrycia awarii, ograniczenia start związanych z wyciekami i zapewnia pełną rozliczalność mediów.

Dane techniczne

Komunikacja radiowa

Szyfrowana;
Częstotliwość: 868 – 870MHz;
Max moc wyjściowa 9 dBm;
Czułość: R/S/T -106/-102/-101dBm;
Zasięg 800m w polu widzenia;
Brak limitów urządzeń.

Komunikacja GSM

Modem: FX 30;
Antena: wymienna SMA;
Karta SIM;
Brak limitu transferu.

System zarządzania

Odczytami;
Komunikacją;
Obsługą;
Danymi historycznymi;
Definiowalność alarmów;
Skalowalność.

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony:
IP68 dla obudowy zewnętrznej;
Temperatura pracy:
-30°C do +75°C.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA, MASZ PYTANIA?

CHCESZ POZNAĆ POZOSTAŁE URZĄDZENIA?

System

GLOBE OMS

Gromadź, przechowuj, analizuj i udostępniaj odczyty
dystrybuowanych bądź rozliczanych mediów.

PLATFORMA

GLOBE OMS

Automatyzacja rozliczeń i nadzoru

Zaawansowany system informatyczny do zbierania, przechowywania, analizy i udostępniania w czasie rzeczywistym odczytów z liczników energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu.

Ciągła analiza zbieranych danych i natychmiastowe informowanie Użytkowników o wystąpieniu nadzorowanych zdarzeń. Powiadomienia wysyłane w postaci wiadomości e-mail, sms lub jako informacja wyświetlana w aplikacji mobilnej.

Kompleksowa usługa, nie wymagająca od Użytkowników zawierania dodatkowych umów np. z operatorami sieci komórkowych.

zużycie mediów

Automatyczne rozliczanie

Szybkie i wygodne rozliczanie lokali.
Skuteczna weryfikacja rozliczeń zużycia mediów.
Gotowe dane niezbędne do wystawienia faktury.

Całodobowy

Nadzór w czasie rzeczywistym

Ciągła analiza danych.
Informowanie o wystąpieniu nadzorowanych zdarzeń.
Ostrzeganie przez zalaniem i wyciekami.

Użytkownicy

Zarządzanie kosztami

Oszczędność czasu i kosztów odczytów.
Ograniczanie kosztów awarii.
Aktualne i historyczne informacje o stanie liczników.
Optymalizacja zużycia mediów.

usługi

Nowoczesna oferta

Całkowicie nowe usługi z zakresu nadzoru lokali.
Mobilny dostęp do sytemu przez 24/7.
Aplikacja mobilna także dla Odbiorów końcowych.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA, MASZ PYTANIA?

CHCESZ POZNAĆ POZOSTAŁE URZĄDZENIA?

Technologia

LightOMS

Zdalne sterowanie oświetleniem.

Zastosowanie

Nadrzędnym celem każdej modernizacji jest uzyskanie oszczędności eksploatacyjnych. W przypadku oświetlenia, modernizacja wiąże się z wymianą źródeł światła na energooszczędne (z reguły LED) oraz z pozyskiwaniem dalszych oszczędności, np. dzięki korzystaniu z systemu sterowania oświetleniem.

LightOMS to całościowe rozwiązanie modernizacyjne, które obejmuje: nowoczesne lampy LED, bezprzewodowe urządzenia sterujące (kontroler E2D Bridge i koncentrator E2D Gateway) oraz sterowanie on-line oświetleniem  poprzez system  GlobeOMS.

Rozwiązania w ramach LightOMS dedykowane są jednostkom samorządu terytorialnego, developerom, spółdzielniom, wspólnotom i ich zarządcom. Poza oświetleniem ulicznym, znajduje zastosowanie w przestrzeniach wspólnych osiedli, parkach, placach miejskich i parkingach czy obiektach przemysłowych.

Korzyści

Zdalne sterowanie.
Kontrola zużycia energii.
Szybkie reagowanie na awarie.
Optymalizacja procesów utrzymania sieci.
Zarządzanie i monitoring.
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Lepsze oddawanie barw, lepszy zapis z monitoringów.
Regulowanie natężenia oświetlenia, np. w zależności od pogody.
Reagowanie na niekorzystne warunki pogodowe, ograniczające widoczność.
Podniesienie atrakcyjności miasta - miasto przyjazne mieszkańcom i turystom.

Inteligentne multirozwiązania

GlobeOMS to z jednej strony możliwość zdalnego sterowania, np. oświetleniem ulicznym, w ramach rozwiązań generowanych przez funkcjonalność LightOMS. Z drugiej, nowoczesny system nadzoru i zarządzania dystrybucją oraz zużyciem mediów takich jak ciepło czy woda, umożliwiający aktywną obsługę̨ ich infrastruktury technicznej. Co więcej, GlobeOMS stwarza możliwość integracji innych systemów pomiarowych i czujników. Każde powyższe zastosowanie wpisuje się w koncepcję inteligentnego zarządzania infrastrukturą miejską bądź gminną. W zakresie inteligentnego opomiarowania, platforma dostarcza narzędzi, które umożliwią dialog między odbiorcą i dostawcą danego rodzaju energii. Pozytywnie wpływa na racjonalizację korzystania z zasobów oraz minimalizowanie strat / generowanie dodatkowych oszczędności.

Struktura rozwiązania

Bezprzewodowy system firmy Virtual Extension – VEmesh™ IoT Extension to DALI, w skrócie E2D (Ethernet-to-DALI) to profesjonalne rozwiązanie umożliwiające sterowanie oprawami DALI z poziomu systemu w chmurze.

Moduł Bridge to element mocowany do opraw typu DALI, łączący się z bezprzewodową siecią meshową. Jeden moduł może obsługiwać kilka opraw (kilka opraw na jednym słupie).

Brama VEmesh automatycznie tworzy sieć łączącą wszystkie elementy Bridge oraz umożliwia komunikację z systemem serwerowym GlobeOMS usuwając ograniczenia protokołu DALI maksymalnej ilości sterowanych lamp.

System GlobeOMS umożliwia intuicyjne sterowanie oświetleniem z poziomu przeglądarki internetowej dostępnej na Twoim komputerze lub Smartphonie!

Komponenty

VEMESH E2D BRIDGE

Kontroler E2D Bridge

Kontroler E2D Bridge to element bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem oparty na niezawodnym protokole komunikacyjnym VEmesh opracowanym przez firmę Virtual Extension. Umożliwia bezprzewodowe połączenie i sterowanie do 16.000 opraw i sensorów DALI. Idealnie nadaje się do sterowania oświetleniem ulicznym, oświetleniem parkingów oraz oświetleniem obiektów przemysłowych. Kontroler E2D Bridge wyposażony jest w interfejs DALI, przy pomocy którego można połączyć do systemu do 4 elementów DALI (oprawy, czujki) bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza DALI. Układy kontrolerów E2D Bridge wraz podłączonymi oprawami i czujkami tworzą węzły sieci bezprzewodowej sieci E2D Network zarządzanej przez koncentrator E2D Gateway.

  • Bezprzewodowy VEmesh 868MHz
  • Kompatybilność z DALI
  • Zasilany 220V
  • Wymiary 149.5mm x 40mm x 28.1mm (5.89 „x 1.57” x 1.1 „).
VEmesh E2D Gateway

Koncentrator E2D Gateway

Koncentrator E2D Gateway to główny element bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem oparty na niezawodnym protokole komunikacyjnym VEmesh opracowanym przez firmę Virtual Extension. Umożliwia bezprzewodowe połączenie i sterowanie do 16.000 opraw i sensorów DALI. Idealnie nadaje się do sterowania oświetleniem ulicznym, oświetleniem parkingów oraz oświetleniem obiektów przemysłowych. Koncentrator E2D Gateway tworzy sieć E2D Network, do której łączą się węzły stworzone przez kontrolery E2D Bridge wraz z podłączonymi oprawami i sensorami DALI.

  • Bezprzewodowa sieć VEmesh 868MHz
  • Funkcje API dla integratorów
  • Obudowy na szynę DIN lub „stand alone”
  • Zasilanie 5VDC lub 230V AC (wersja DIN).

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA? MASZ PYTANIA?

SYSTEM

SMART SAB

Wsparcie Powiatowych Urzędów Pracy
w procesie aktywizacji osób bezrobotnych.

SYSTEM

SMART SAB

Wsparcie Powiatowych Urzędów Pracy w procesie aktywizacji osób bezrobotnych.

Szybki i przejrzysty sposób wyszukiwania ofert pracy oraz zapoznania się ze szczegółami oferty (np. warunkami zatrudnienia, podglądem zdjęć lokalizacji). Dodatkowo aplikacja mobilna wskazuje inne oferty z lokalizacji, w której aktualnie osoba bezrobotna się znajduje.

Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, aplikowania na daną ofertę pracy lub bieżące informowanie o ofertach pracy spełniających wcześniej określone kryteria.

Połączenie dwóch zintegrowanych ze sobą funkcjonalności: portalu internetowego prezentującego aktualne oferty pracy w rozkładzie przestrzennym i aplikacji na urządzenia mobilne pozwalającej na przeglądanie ofert pracy zależnie od aktualnej lokalizacji. SmartSAB jest w pełni zintegrowany z systemem SyriuszSTD.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA? MASZ PYTANIA?

Usługa IT

Digitalizacja

Oszczędzaj czas i miejsce!
Cyfrowe archiwum dla administracji publicznej i biznesu.

Rozwiązanie

Stały przyrost dokumentacji papierowej jest zjawiskiem, który znacząco wpływa na efektywność pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Postępująca cyfryzacja stwarza doskonałą sposobność do wprowadzenia wielu udogodnień w obszarze wykonywanej pracy, w tym redukcję obrotu dokumentami tradycyjnymi oraz korzystanie ze stosownych aplikacji do zarządzania informacjami i dokumentami.

Digitalizacja to przekształcenie dokumentów papierowych w ich postać cyfrową. Do tego celu wykorzystywana jest metoda skanowania przy pomocy specjalistycznych urządzeń.

Cyfrowe archiwum jest rozwiązaniem dedykowanym zarówno dla administracji publicznej (jak np. wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy czy powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) oraz dla biznesu.

Digitalizujemy m.in.: dokumenty kancelaryjne, merytoryczne (kadrowe, księgowe, ewidencyjne), a także mapy i dokumentację kartograficzną.

Elementy procesu digitalizacji

Analiza potrzeb

Określenie wariantu oraz zakresu digitalizacji. Digitalizujemy m.in.: dokumenty kancelaryjne, merytoryczne (kadrowe, księgowe, ewidencyjne), a także mapy i dokumentację kartograficzną.

Przygotowanie dokumentów do digitalizacji

Usunięcie elementów metalowych, brakowanie dokumentów, ułożenie dokumentów na potrzeby późniejszego procesu skanowania.

Skanowanie i indeksacja dokumentacji

Zeskanowanie dokumentów, nadanie nazewnictwa i kategorii dokumentom elektronicznym oraz zbudowanie odpowiedniej struktury katalogowej.

Implementacja dokumentacji elektronicznej

Dołączenie zeskanowanych dokumentów do systemów informatycznych wykorzystywanych przez Klienta.

Cechy

Jesteśmy

Mobilni

Usługa może być świadczona w siedzibie Klienta
lub w naszym Centrum Operacyjnym.
Która lokalizacja będzie dla Ciebie bardziej dogodna?

Mamy najlepszy

Sprzęt

Korzystamy z najbardziej zaawansowanych rozwiązań sprzętowych, dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość cyfrowej dokumentacji.

Gwarantujemy

Bezpieczeństwo

Realizacja projektów według najlepszych praktyk oraz najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Digitalizacja

W liczbach

Skanowanie do 2 mln stron miesięcznie.
Rozdzielczość do 600 dpi.
Wszystkie formaty dokumentów.

Korzyści

Szybki i łatwy dostęp do dokumentów elektronicznych.
Możliwość pracy wielu osób na jednym dokumencie.
Zwiększenie powierzchni użytkowej w biurze.
Porządek w biurach i magazynach.
Bezpieczeństwo poufnych informacji.
Zdalny dostęp do dokumentów elektronicznych.
Ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej.
Zabezpieczenie oryginałów przed zniszczeniem.

Zaufali nam

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA? MASZ PYTANIA?

usługa SOFTWARE HOUSE

OPROGRAMOWANIE

Stworzymy dowolną aplikację.
Twoją aplikację.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych!