Programujemy na miarę czasów!

Analiza

Zanim przystąpimy do realizacji projektu, nasi specjaliści poznają Twoje potrzeby.

Realizacja

Nasze projekty tworzymy w oparciu o najnowsze trendy i technologie informatyczne.

Testy

Przed przekazaniem produktu zawsze upewniamy się, że nasze rozwiązania działają doskonale.

Integracja

Zintegrujemy projekt z innymi systemami funkcjonującymi w Twoim środowisku informatycznym.

Twój własny software to:

Oprogramowanie dostosowane do Twoich potrzeb.
Najwyższa staranność wykonania.
Kompleksowa realizacja projektu.
Planowanie, kodowanie, wdrożenie.

To także migracja istniejącego oprogramowania na nowe platformy.

 • analiza przedwdrożeniowa
 • analityka procesowa
 • analityka biznesowa
 • programowanie
 • migracja danych
 • testowanie
 • wdrożenie
 • szkolenie
 • konsulting
 • opieka techniczna
 • serwis

REALIZUJ SWOJE CELE BIZNESOWE

My zajmiemy się ich infrastrukturą informatyczną!

Wesprzemy realizację Twojego projektu IT. Działając w oparciu o metodykę SCRUM, poprowadzimy go całościowo bądź włączymy się w fazie analizy, projektowania, wdrażania czy opieki powdrożeniowej.

Outsourcing to wygodne rozwiązanie, które nie wymaga od Ciebie posiadania kadry IT, przeprowadzania procesu rekrutacji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

Outsourcing usług IT, to dostęp do zespołów  / specjalistów IT, takich jak:

Programiści
Analitycy Biznesowi
Architekci
Projekt Menagerowie
Testerzy
UX Designerzy

 

 

Aplikacje dedykowane

Prowadzisz rejestry ewidencyjne, bazy danych oparte o najnowsze technologie czy systemy raportowania?
Bez względu na to, jak się nazywają, dostosujemy je do Twoich indywidualnych potrzeb.

Co zrobimy?

 • opracujemy analizę przedwdrożeniową;
 • sporządzimy raport wraz z określonym kierunkiem rozwoju aplikacji;
 • stworzymy system informatyczny zgodny z przedstawionymi wytycznymi;
 • przeprowadzimy testy opracowanej aplikacji;
 • wdrożymy systemu;
 • przeszkolimy Użytkowników;
 • zapewnimy serwis aplikacji.

Integracja Rozwiązań

Scal posiadane programy informatyczne działające w Twojej instytucji / przedsiębiorstwie w jeden, spójny system.
Integracja programów to możliwość wymiany danych między nimi oraz korzystanie z ich zasobów (wspólne dane, pliki, urządzenia).

Zyskaj:

 • szybszy dostęp do informacji (wcześniej zgromadzonych w różnych systemach);
 • usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji;
 • płynną realizacją zachodzących procesów biznesowych;
 • korzystanie ze wspólnych kartotek (np. wspólni kontrahenci);
 • poszerzenie możliwości analizy danych oraz monitoringu zachodzących procesów;
 • minimalizację kosztów.

Doradztwo informatyczne

W dziedzinie IT, rozwiązywanie problemów wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy, uwzględniającej różne czynniki zewnętrzne. Prowadzi ona do wyznaczenia indywidualnego, ściśle określonego toku działania.

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić?

Skontaktuj się nami. Nasza doświadczona kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej dziedziny IT, pomoże Ci w rozwiązaniu najbardziej złożonych problemów!

Zarządzanie Projektami IT

Zyskaj gwarancję powodzenia projektu IT, tj. osiągnięcie założonego celu, w określonym czasie przy założonym budżecie.
Każdy projekt informatyczny, niezależnie od swojej specyfiki, wymaga funkcji kierownika projektu, który odpowiednio równoważąc dyscyplinę i elastyczność, zapewni optymalną realizację przedsięwzięcia na wszystkich jego etapach.

Działamy w oparciu o założenia metodyki PRINCE2 (poziom FOUNDATION oraz PRACTITIONER).

Metodyka PRINCE2 to:

 • Uwzględnienie w równym stopniu interesów 3 stron: biznesu, Dostawcy i Użytkownika.
 • Przyjęcie określonych zasad w prowadzonym projekcie.
 • Określenie ról w projekcie (wraz z odpowiedzialnością) oraz wzajemnych relacji między nimi.
 • Podział projektu na etapy.
 • Komitet Sterujący podejmujący decyzje na najwyższym szczeblu.
 • Zarządzenie zmianami.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Prowadzenie rejestrów.

Dostawa Infrastruktury Informatycznej

Usługa obejmuje:

 • sprzedaż wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego, takiego jak: serwery, komputery, notebooki, drukarki i skanery, sprzęt sieciowy, akcesoria i materiały eksploatacyjne czy oprogramowanie;
 • wsparcie w zakresie planowania infrastruktury,
 • dostawę sprzętu, jego instalację i konfigurację,
 • testy poprawności działania.

W wariancie rozszerzonym, zapewnimy utrzymanie infrastruktury oraz doraźną pomoc techniczną.

Zakup urządzeń i oprogramowania każdorazowo odbywa się na indywidualnych warunkach.
Dzierżawa bądź leasing dostępne opcjonalnie.

Sieci LAN, WLAN, WiFi

Budujemy sieci zarówno lokalne, jak i pomiędzy obiektami firmy. W celu uzyskania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa spinamy sieci lokalne za pomocą technologii VPN. Daje to pełne bezpieczeństwo w przypadku potrzeby dostępu do zasobów sieciowych instytucji publicznych czy firmy z innych budynków, w których znajdują się instytucje zależne od głównej siedziby. Tworzymy również bezpieczne sieci w oparciu o urządzenia aktywne i oprogramowanie wiodących dostawców / producentów.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA? MASZ PYTANIA?