PLATFORMA

GLOBE OMS

Automatyzacja nadzoru i zarządzania

Opis systemu

GlobeOMS to system informatyczny do nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowych (np. wodociągowych, ciepłowniczych, oświetleniowych).

System GlobeOMS służy do zbierania, przechowywania, analizy i udostępniania w czasie rzeczywistym odczytów z liczników ciepła i wody oraz podzielników ciepła.

To łatwy i przejrzysty system zarządzania odczytami, danymi historycznymi, a także alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków lub usterek urządzeń pomiarowych.

GlobeOMS to:

1

Twoje

URZĄDZENIA POMIAROWE

System jest neutralny technologicznie – odczyty urządzeń pomiarowych różnych producentów.

2

Własny

SPRZĘT KOMPUTEROWY

Aby korzystać z systemu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

3

Przejrzysty

SYSTEM ROZLICZEŃ

System rozliczany jako usługa – na cenę wpływa ilość odczytów urządzeń, a nie wielkość licencji.

Korzyści

Odczyty

Jednoczesne odczyty wszystkich urządzeń
Stały dostęp do danych on-line 24/7
Gwarantowana poprawność odczytów
Możliwa rozbudowa systemu o inne urządzenia

Nadzór i alarmowanie

Wykrywanie awarii urządzeń i instalacji
Szybkie reagowanie i usuwanie usterek
Wsparcie służb technicznych
Wsparcie w planowaniu inwestycji i remontów

Bilansowanie

Ograniczanie strat przesyłu mediów
Kontrola poprawności odczytów
Szybkie i łatwe zestawianie zużycia mediów
Generowanie plików do rozliczeń

Udostępnienie

Możliwość udostępniania odczytów Odbiorcom
Wybór udostępnianych parametrów
Elektroniczna tablica ogłoszeń
Angażowanie Odbiorców w kontrolę zużycia

Integracja z systemem gospodarki odpadami

GlobeOMS wspiera rewolucyjną zmianę metody naliczania opłat za odpady zależnych od zużycia wody. Oparcie kosztów wywozu odpadów na podstawie ilości zużytej wody pozwoli na uszczelnienie systemu oraz dostosuje wysokość opłat do realnej produkcji odpadów w gospodarstwie domowym. Rozwiązanie to stanowi najbardziej efektywny oraz sprawiedliwy sposób poboru opłat za wywóz odpadów oraz recykling. Uzależnienie opłaty od zużycia wody znacznie przyczynia się do wykorzystywania zasobów w sposób zrównoważony. Mieszkańcy zyskują możliwość wpływu na rachunek poprzez ograniczenie ilości zużytej wody, co pozytywnie oddziałuje na środowisko. Analiza zużycia wody w aplikacji mobilnej, którą otrzymuje każdy Mieszkaniec znacznie ograniczy koszty gospodarstw domowych.

Korzyści

  • Niższe opłaty za odbiór odpadów
  • Wpływ na wielkość rachunków dzięki dostępowi do danych 24/7
  • Dostęp do realnych kosztów zużycia wody/ produkcji odpadów
  • Płatności on-line

E-mail: netland&natland.com.pl
Telefon: +48 89 612 07 30

GlobeOMS Mobile

Aplikacja GlobeOMS Mobile to całodobowy dostęp do danych na smartfonie lub tablecie dla osób zamieszkujących obszar objęty zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych obsługiwanym w ramach systemu GlobeOMS. Użytkownicy aplikacji GlobeOMS Mobile zyskują możliwość monitorowania i ograniczania własnych strat energii i wody. Korzystanie z aplikacji może istotnie przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców, optymalnego wykorzystywania zasobów oraz generowania oszczędności w budżecie domowym.

GlobeOMS Mobile to:

Udostępnianie danych pomiarowych

Angażowanie Odbiorców w kontrolę zużycia

Ograniczenie liczby reklamacji

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA, MASZ PYTANIA?

CHCESZ POZNAĆ POZOSTAŁE URZĄDZENIA?