PLATFORMA

GLOBE OMS

Automatyzacja nadzoru i zarządzania

Opis systemu

GlobeOMS to system informatyczny do nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowych (np. wodociągowych, ciepłowniczych, oświetleniowych).

System GlobeOMS służy do zbierania, przechowywania, analizy i udostępniania w czasie rzeczywistym odczytów z liczników ciepła i wody oraz podzielników ciepła.

To łatwy i przejrzysty system zarządzania odczytami, danymi historycznymi, a także alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków lub usterek urządzeń pomiarowych.

GlobeOMS to:

1

Twoje

URZĄDZENIA POMIAROWE

System jest neutralny technologicznie – odczyty urządzeń pomiarowych różnych producentów.

2

Własny

SPRZĘT KOMPUTEROWY

Aby korzystać z systemu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

3

Przejrzysty

SYSTEM ROZLICZEŃ

System rozliczany jako usługa – na cenę wpływa ilość odczytów urządzeń, a nie wielkość licencji.

Korzyści

Odczyty

Jednoczesne odczyty wszystkich urządzeń
Stały dostęp do danych on-line 24/7
Gwarantowana poprawność odczytów
Możliwa rozbudowa systemu o inne urządzenia

Nadzór i alarmowanie

Wykrywanie awarii urządzeń i instalacji
Szybkie reagowanie i usuwanie usterek
Wsparcie służb technicznych
Wsparcie w planowaniu inwestycji i remontów

Bilansowanie

Ograniczanie strat przesyłu mediów
Kontrola poprawności odczytów
Szybkie i łatwe zestawianie zużycia mediów
Generowanie plików do rozliczeń

Udostępnienie

Możliwość udostępniania odczytów Odbiorcom
Wybór udostępnianych parametrów
Elektroniczna tablica ogłoszeń
Angażowanie Odbiorców w kontrolę zużycia

GlobeOMS Mobile

Aplikacja GlobeOMS Mobile to całodobowy dostęp do danych na smartfonie lub tablecie dla osób zamieszkujących obszar objęty zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych obsługiwanym w ramach systemu GlobeOMS. Użytkownicy aplikacji GlobeOMS Mobile zyskują możliwość monitorowania i ograniczania własnych strat energii i wody. Korzystanie z aplikacji może istotnie przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród Mieszkańców, optymalnego wykorzystywania zasobów oraz generowania oszczędności w budżecie domowym.

GlobeOMS Mobile to:

Udostępnianie danych pomiarowych

Angażowanie Odbiorców w kontrolę zużycia

Ograniczenie liczby reklamacji

Elektroniczna tablica ogłoszeń

ZAINTERESOWAŁA CIĘ OFERTA, MASZ PYTANIA?

CHCESZ POZNAĆ POZOSTAŁE URZĄDZENIA?