SmartCITY

Głównym celem nowej serii produktów SMART jest podniesienie świadomości mieszkańców dla wybranego obszaru mieszkalnego. Cel ten zostanie osiągnięty jeśli zostaną zastosowane technologie informacyjno-komunikacyjne, przy automatycznym zwiększeniu interaktywności i wydajności infrastruktury technicznej i jej komponentów składowych. Miasto może być uznane za „inteligentne” jeżeli zrównoważony rozwój gospodarczy będzie wspierany przez inwestycję w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną.

Inteligencja ta nie istnieje w oderwaniu od innych systemów miejskich. Istnieje rosnąca sieć nakładających się połączeń do mechanicznych i elektrycznych systemów istniejących w budynkach, systemów transportu, sieci elektrycznych, sieci zaopatrzenia w wodę i usuwanie ścieków oraz systemów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców miast.

Pierwszym produktem z serii smart jest System Aktywizacji Bezrobotnych smartSAB.

Lista kolejnych produktów, opis zastosowania i propozycje cenowe będą dostępne wkrótce.

W przypadku zainteresowania produktem prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie i profilu firmy NetLand na Facebooku.

Powrót

Zadzwoń do nas: +48 89 612 07 30