Monthly Archives :

październik 2021

jak oszczędzać wodę
1024 683 NetLand

Jak oszczędzać wodę?

Wiesz, że tylko 1% wody na świecie nadaje się do picia? Świecie, w którym już teraz ponad miliard ludzi cierpi z powodu jej braku, a Polska jest na przedostatnim miejscu…